Đầu tư hơn 9,5 tỷ đồng bê tông hóa các tuyến kênh tại huyện Hòa Vang
Đăng ngày 19-09-2018 08:11

UBND thành phố vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bê tông hóa một số tuyến kênh trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư hơn 9,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố.

Theo đó, dự án sẽ đầu tư xây dựng bê tông hóa các tuyến kênh N7-1, N7-2 Trạm bơm An Trạch (chiều dài 1.518 m và 1.073 m); các tuyến kênh N1-4 Đồng Nghệ - xã Hòa Phong (187 m), N3-4 Đồng Nghệ - xã Hòa Khương (703 m); tuyến kênh chính hồ Hố Cau - xã Hòa Phú (1.064 m); và xây mới 02 trạm bơm chống hạn tại 02 đầu tuyến kênh thủy lợi tại hồ chứa thượng lưu đập Phước Hưng - xã Hòa Nhơn.

Việc đầu tư nhằm thay thế các tuyến kênh hiện trạng đã hư hỏng xuống cấp để giảm tổn thất lượng nước, chủ động phục vụ công tác tưới tiêu kết hợp chống hạn vào mùa khô, hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Dự án do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm quản lý, được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2019.

QUỲNH ĐAN