Hạn chế tốc độ tối đa 40km/h khu vực đường Hoàng Văn Thái, Bà Nà - Suối Mơ
Đăng ngày 08-11-2018 02:57

UBND thành phố vừa có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân - Túy Loan - Hoàng Văn Thái - Bà Nà Suối Mơ. Cụ thể như sau:

Thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc hạn chế tốc độ tối đa cho phép 40km/h đối với các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thái, Bà Nà Suối Mơ trước khi vào nút giao với đường tránh Nam hầm Hải Vân - Túy Loan, với khoảng cách giới hạn tốc độ là 200m tính từ tim nút giao về mỗi hướng. Đồng thời, bổ sung 2 biển báo “Đi chậm, chú ý quan sát” trên đường Hoàng Văn Thái, Bà Nà Suối Mơ trước khi vào nút, vị trí lắp đặt cách tim nút giao 100m tính từ tim nút giao về mỗi hướng.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải triển khai lắp đặt các biển báo theo chủ trương; giao Công an thành phố, Công an huyện Hòa Vang tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ lưu thông qua nút giao thông nêu trên.

NGÔ HUYỀN