Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX

  • Kết quả Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX năm 2017 Đăng ngày 30-11-2017 08:19
  • Khép lại một mùa Liên hoan Phim Việt Nam trọn vẹn, thành công Đăng ngày 29-11-2017 16:56
  • Điện ảnh - tấm gương phản chiếu đời sống văn hóa xã hội Đăng ngày 27-11-2017 08:19
  • Sinh viên Đại học Duy Tân hào hứng giao lưu cùng các nghệ sĩ Đăng ngày 27-11-2017 08:18
  • Tăng cường kết nối, đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới Đăng ngày 27-11-2017 08:16
  • Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX Đăng ngày 25-11-2017 08:58
  • Khai mạc triển lãm "Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan phim" Đăng ngày 24-11-2017 21:35
  • Họp báo khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX Đăng ngày 24-11-2017 15:36
  • Danh sách phim truyện đạt giải cao tại các kỳ Liên hoan Phim Đăng ngày 21-11-2017 11:24
  • Danh sách phim truyện điện ảnh được tuyển chọn dự thi Đăng ngày 21-11-2017 11:09