Nhà trưng bày Hoàng Sa

  • Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa Đăng ngày 28-03-2018 06:10
  • Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa Đăng ngày 28-03-2018 04:18
  • Nhà trưng bày Hoàng Sa Đăng ngày 27-03-2018 18:02
  • Trao tặng bản đồ quý hiếm cho UBND huyện Hoàng Sa
  • Sớm đưa Nhà trưng bày Hoàng Sa vào hoạt động
  • Phê duyệt đề cương chi tiết Nhà Trưng bày Hoàng Sa
  • Đà Nẵng khởi công công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa
  • Lấy ý kiến góp ý thiết kế nội thất nhà trưng bày Hoàng Sa
  • Nhà trưng bày hiện vật Hoàng Sa sẽ được khởi công trong tháng 10/2015
  • Đặng Công Ngữ với Hoàng Sa