Tin tức sự kiện

  • Đà Nẵng triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"
  • Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ nảy sinh trong thực tiễn
  • Xử lý kiến nghị của hộ bà Hoàng Thị Nhồng
  • Đưa luật pháp vào thực tiễn, xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh
  • Đường dây nóng hỗ trợ hoạt động phố chuyên doanh
  • Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 2015 và chuẩn bị chu đáo đại hội đảng các cấp
  • Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015
  • Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án giảm nghèo trước 2 năm
  • Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết thăm Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
  • Thống nhất phương án triển khai dự án Trạm xử lý nước thải Phú Lộc