Tin tức sự kiện

  • Phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể
  • Gần 4 nghìn lượt tuyên truyền pháp luật đến với doanh nghiệp
  • Liên hoan phim Nga tại Đà Nẵng
  • Xây dựng quan hệ đoàn kết lương–giáo gắn bó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội
  • Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở
  • Ban Bí thư Trung ương Đảng giao ban công tác thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
  • Thường trực Ban Bí thư làm việc tại thành phố Đà Nẵng
  • Khai trương đường bay Đà Nẵng-Cần Thơ: Kết nối du lịch hai vùng đất giàu tiềm năng
  • 28 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
  • Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến thăm các gia đình chính sách