Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Đăng ngày 16-11-2017 14:19
  • Hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra Đăng ngày 16-11-2017 14:18
  • Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản Đăng ngày 16-11-2017 08:38
  • Giá đất ở tái định cư tại các khu dân cư Đăng ngày 16-11-2017 08:13
  • Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 45 Đăng ngày 13-11-2017 09:20
  • Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn  Đăng ngày 09-11-2017 22:31
  • Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ các trạm trung chuyển rác Đăng ngày 08-11-2017 16:42
  • Tuyên truyền, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam Đăng ngày 08-11-2017 16:41
  • Tổ chức bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2019 Đăng ngày 08-11-2017 16:37
  • Tăng cường truyền thông giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng Đăng ngày 07-11-2017 11:03