Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình  kinh tế - xã hội tháng 8 Đăng ngày 17-09-2018 09:41
  • Giá đất ở đường 5,5m tại một số khu tái định cư Đăng ngày 15-09-2018 08:57
  • Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 13-09-2018 09:56
  • Xây dựng bãi đỗ xe tạm dọc tuyến đường ven biển Đăng ngày 13-09-2018 09:56
  • Giao trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương về quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt Đăng ngày 13-09-2018 09:56
  • Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em Đăng ngày 13-09-2018 09:55
  • Đấu nối để cấp nguồn trung thể cho trạm biến áp Khu tái định cư phía Đông Bến xe phía Nam thành phố Đăng ngày 12-09-2018 09:03
  • Điều chỉnh đơn giá di dời mộ vô chủ trên địa bàn Đăng ngày 12-09-2018 09:03
  • Triển khai tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường Đăng ngày 12-09-2018 09:03
  • Điều tiết hoạt động của các nhà máy thủy điện để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho thành phố Đăng ngày 12-09-2018 09:01