Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Đầu tư nâng cấp Rạp Lê Độ Đăng ngày 14-07-2018 03:35
  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 28 Đăng ngày 13-07-2018 03:58
  • Hơn 321 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc Đăng ngày 13-07-2018 03:56
  • Tiếp nhận dự án Xây dựng nhà trú bão đa năng Đăng ngày 13-07-2018 03:55
  • 2,1 tỷ đồng đầu tư xây dựng dự án lối xuống biển Đăng ngày 13-07-2018 02:35
  • Cấm dừng, đỗ xe một số khu vực trên địa bàn quận Hải Châu Đăng ngày 13-07-2018 01:25
  • Đảm bảo an toàn giao thông tại Khu phố du lịch An Thượng Đăng ngày 13-07-2018 01:25
  • Tăng cường quản lý hoạt động khai thác lâm khoáng sản tại khu vực Tiểu khu 29 xã Hòa Bắc Đăng ngày 13-07-2018 01:25
  • Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả mùa nắng nóng Đăng ngày 13-07-2018 01:25
  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 27 Đăng ngày 06-07-2018 10:02