Thành phố 4 AN

  • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác Đăng ngày 14-05-2018 04:32
  • Hỗ trợ 527 địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng Đăng ngày 08-05-2018 07:39
  • Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Đăng ngày 07-05-2018 09:37
  • Đăng tải công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tạp chất vào tôm Đăng ngày 02-05-2018 07:20
  • Sớm thành lập Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu Đăng ngày 20-04-2018 01:25
  • Sớm hoàn thiện các nội dung cho vay Nhà ở xã hội Đăng ngày 19-04-2018 08:11
  • Kiểm tra việc hỗ trợ, sửa chữa nhà ở các gia đình chính sách quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 17-04-2018 01:23
  • Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm Đăng ngày 10-04-2018 03:38
  • 18 tấm gương người tốt, việc tốt ở Sơn Trà Đăng ngày 10-04-2018 03:01
  • Triển khai thí điểm dán tem QR code truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại chợ Hàn Đăng ngày 26-03-2018 08:43