Hơn 600 liên lạc viên, tình nguyện viên phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Đăng ngày 29-06-2017 15:55

Tiểu ban Lễ tân Ủy ban Quốc gia APEC 2017 sẽ phối hợp với Ban thư ký APEC, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Đà Nẵng và các tiểu ban có liên quan tổ chức tuyển chọn và đào tạo liên lạc viên và tình nguyện viên phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11/2017. Dự kiến sẽ tuyển chọn 198 liên lạc viên và 425 tình nguyện viên. 

Yêu cầu các liên lạc viên và tình nguyện viên phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc một số tiếng khác như Trung, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Thái Lan...(nghe, hiểu, nói). Các liên lạc viên và tình nguyện viên có nhiệm vụ tháp tùng Trưởng đoàn, Phu nhân/ Phu quân, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng kinh tế, Trưởng SOM và hỗ trợ đảm bảo các hoạt động của Lãnh đạo các nền kinh tế và các đoàn viên được thông suốt trong thời gian diễn ra Hội nghị; Hỗ trợ các hoạt động báo chí của các đoàn phóng viên báo chí tháp tùng Lãnh đạo các nền kinh tế APEC và phóng viên đưa tin Tuần lễ Cấp cao, cung cấp các thông báo, quy định của phóng viên tại Hội nghị.

Vào tháng 7/2017 và 10/2017, các liên lạc viên và tình nguyện viên sẽ tham gia khóa huấn luyện kéo dài 6 ngày mỗi đợt tại Đà Nẵng. Các khóa huấn luyện sẽ trang bị các kiến thức chung về kinh tế chủ nhà đăng cai hội nghị, các nền kinh tế thành viên APEC, lịch sử hội nghị APEC, hội nghị APEC 2017 tại Việt Nam, các thông tin về tổ chức hội nghị, cách giải quyết một số vấn đề thường gặp, chức năng nhiệm vụ của liên lạc viên, các địa chỉ để liên lạc khi cần thiết, đi thực tế và làm việc với các đoàn tiền trạm... 

CẨM VÂN