Tập trung nguồn lực tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Đăng ngày 19-07-2017 10:47

Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản giao UBND thành phố, các sở ngành phối hợp với các bộ ngành Trung ương và các Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017 về phân công trách nhiệm cụ thể để chủ động triển khai thực hiện; kiến nghị Trung ương sớm bố trí kinh phí để thực hiện theo tiến độ. Khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc Trung ương giao cho thành phố theo kế hoạch Năm APEC Việt Nam 2017; tăng cường trao đổi, kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai chu đáo công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền, quảng bá cho Tuần lễ cấp cao APEC (TLCC); phối hợp, phục vụ tốt các đợt kiểm tra, khảo sát của Ủy ban Quốc gia và các Tiểu ban, bộ, ngành Trung ương và đoàn tiền trạm của các nền kinh tế tham dự TLCC.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư, nhất là các công trình theo phương thức xã hội hóa. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin – truyền thông, nguồn cung cấp điện, cấp nước…Đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và phương tiện tham gia giao thông. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, trang trí, cây xanh, hoa, thảm cỏ các tuyến đường chính, khu vực trung tâm thành phố, khu vực ven biển, nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện của TLCC. Triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự trong suốt thời gian tổ chức TLCC.

Thành ủy yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, tăng cường quán triệt, nâng cao ý thức, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ, liên lạc viên, tình nguyện viên tại các khu vực công cộng, vị trí lưu trú của các đoàn khách.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về Năm APEC Việt Nam, TLCC tại Đà Nẵng. Khẩn trương triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá; tổ chức các hội thảo chuyên đề, các hoạt động bên lề; tranh thủ kêu gọi xúc tiến đầu tư; sớm hoàn chỉnh việc xây dựng phim quảng bá hình ảnh của thành phố. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên… tham gia tích cực các hoạt động tổ chức TLCC. Trong đó, các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn háo, văn minh đô thị, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh, góp phần vào thành công chung của sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017. Tăng cường trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị. Chủ động dự báo, xây dựng phương án đối với các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất xảy ra sai sót, làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức TLCC và uy tín, hình ảnh của thành phố.

CÔNG TÂM