Trả lời chất vấn của Ông Vũ Quang Hùng - Giám đố Sở Xây dựng tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP 2017
Đăng ngày 27-07-2017 14:38