Hoạt động HĐND

  • Phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, là người đại diện xứng đáng của nhân dân Đăng ngày 12-07-2018 19:12
  • Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ: “Xây dựng lại nền tảng phát triển chiến lược của một đô thị hiện đại” Đăng ngày 12-07-2018 16:49
  • Đầu tư cho văn hóa để phát triển bền vững Đăng ngày 12-07-2018 07:42
  • Xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động xây dựng Đăng ngày 12-07-2018 03:20
  • Xử lý bất cập trong quy hoạch giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường Đăng ngày 12-07-2018 03:14
  • Bài phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Kỳ họp HĐND thành phố Đăng ngày 10-07-2018 10:46
  • Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX Đăng ngày 10-07-2018 10:33
  • Cử tri thành phố luôn dõi theo hoạt động của chính quyền các cấp Đăng ngày 10-07-2018 04:00
  • HĐND thành phố bầu 3 nhân sự chủ chốt Đăng ngày 09-07-2018 18:16
  • Chiều nay, bắt đầu Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX Đăng ngày 09-07-2018 04:03