Hoạt động HĐND

  • HĐND thành phố bầu 3 nhân sự chủ chốt Đăng ngày 09-07-2018 18:16
  • Chiều nay, bắt đầu Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX Đăng ngày 09-07-2018 04:03
  • Khẩn trương mở các lối xuống biển, đẩy nhanh tiến độ triển khai thu hồi các dự án Đăng ngày 13-06-2018 23:39
  • UBND thành phố họp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 7 Đăng ngày 06-06-2018 13:01
  • Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê trước kỳ họp thứ 7 Đăng ngày 01-06-2018 14:09
  • Trực tiếp chương trình HĐND với cử tri số thứ 3 Đăng ngày 15-05-2018 00:55
  • Phiên họp thường kỳ tháng 3 của Thường trực HĐND thành phố Đăng ngày 12-03-2018 14:34
  • Lãnh đạo HĐND thành phố thăm, chúc Tết người có công và gia đình chính sách Đăng ngày 08-02-2018 03:15
  • Thường trực HĐND họp phiên thường kỳ tháng đầu năm 2018 Đăng ngày 08-01-2018 21:44
  • Kỳ họp thứ 6 HĐND TP : Phiên thảo luận về các vấn đề văn hóa xã hội và pháp chế Đăng ngày 06-12-2017 15:00