Hoạt động HĐND

  • Kỳ họp thứ 6 của HĐND: phiên thảo luận sôi nổi về đầu tư phát triển Đăng ngày 05-12-2017 22:09
  • HĐND thành phố khai mạc kỳ họp thứ 6 Đăng ngày 05-12-2017 08:49
  • Chương trình "HĐND với cử tri" số thứ 2: Tập trung giải quyết nhiều bức xúc của nhân dân Đăng ngày 14-11-2017 23:35
  • Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri Đăng ngày 14-11-2017 19:15
  • Quyết liệt đi sâu giám sát các sự việc nổi cộm, kéo dài tại địa phương Đăng ngày 03-11-2017 17:01
  • Chương trình “HĐND với cử tri” số thứ 2: Chuyên đề về Vệ sinh an toàn thực phẩm Đăng ngày 18-10-2017 09:52
  • Phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Đăng ngày 08-07-2017 22:51
  •  Bế mạc kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố Đăng ngày 07-07-2017 20:52
  • Báo cáo giám sát chuyên đề Quy hoạch thành phố   Đăng ngày 05-07-2017 22:36