SURFSPACE - Nền tảng kết nối và sáng tạo

Ngày 1-10, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức lễ khai trương Không gian làm việc chung (Coworking space) mang tên SURFSPACE tại toà nhà 35 Thái Phiên, quận Hải Châu. Đây là Không gian làm việc chung thứ hai thuộc quản lý của DNES sau Da Nang Coworking Space (DNC), hứa hẹn sẽ tiếp tục là một nền tảng kết nối và sáng tạo hiệu quả, nâng tầm phát triển của cộng đồng khởi nghiệp khu vực Miền Trung.

Các nhà khởi nghiệp trẻ cần phân biệt 2 khái niệm thương hiệu (brand) và nhãn hiệu (marks) Trong một cuộc khảo sát do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện mới đây, chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh; 5,4% cho rằng thương hiệu là tài sản...